cze 18

Komfortowa współpraca pomiędzy dystrybutorem a firmami partnerskimi z zastosowaniem narzędzi informatycznych

Wsparcie systemów sprzedaży w grupie

Dzięki zastosowaniu w grupie firm odpowiednich narzędzi IT wspierających wymianę informacji możliwa jest realna optymalizacja sprzedaży. Głównym warunkiem usprawnień jest stosowanie sprawdzonego, elastycznego i dostosowanego do potrzeb oprogramowania oraz pragmatyczne podejście do możliwości instrumentów informatyki ekonomicznej.

W omawianym przykładzie skupię się na rozwiązaniach dla firm handlowych. Możliwość udostępniania choćby stanów magazynowych przez partnerów biznesowych pozwala na rozszerzenie klientom oferowanego asortymentu na większym terenie. Poszerzenie oferty niesie ze sobą efekt marketingowy, klienci chętniej kupują u dostawców dysponujących szerszym asortymentem co podwyższa szansę na realizację potrzeb.

Integracje systemów B2B pomiędzy firmami zawsze powinny być dokładnie zaplanowane ze względu na możliwość wynikających w trakcie trudności. Konieczne jest przeprowadzenie przed wdrożeniem analizy obu systemów. Dzięki wsparciu wyspecjalizowanych firm ryzyko staje się niskie. Należy się przygotować że proces pełnej integracji potrwa od miesiąca do kilku miesięcy. Warto w tym czasie zadbać o komfort klientów.

Integracja czyli połączenie dwóch systemów

Integracja jest procesem polegającym na połączeniu systemów informatycznych w celu umożliwienia im wzajemnego korzystania ze swoich zasobów. Dzięki ujednoliceniu lub stworzeniu wspólnego standardu wymiany danych pomiędzy systemami handlowymi możliwe jest np. połączenie stanów magazynowych dwóch różnych firm lub oddziałów tej samej firmy. Dzięki integracji możliwe jest szybkie składanie zamówień przez partnerów biznesowych i samodzielne pobieranie dokumentów handlowych.

Platforma B2B

Istnieje szereg korzyści dzięki którym firmy w grupie rozwijają się szybciej. Duże znaczenie mają również same systemy sprzedaży stanowiące łącznik dostawcy z klientem. Funkcjami wspierającymi obsługę i komfort współpracy są:

  • Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych
  • Udostępnianie indywidualnych cen sprzedaży
  • Możliwość podłączenia kolejnych użytkowników
  • Skalowalność systemu (przyszłe możliwości rozbudowy
  • Podgląd historii składanych  zamówień i rozliczeń
  • Możliwość ustalenia planowanego stanu dostępności produktów
  • Możliwość składania reklamacji
  • Automatyczne przesyłanie wiadomości o np. o promocjach, faktur, wezwań do zapłaty
  • Możliwość samodzielnego pobierania faktur

Korzyści i trudności integracji kilku systemów

Kluczowym zagadnieniem jest tutaj szybkość obiegu dokumentów i księgowania transakcji dzięki nim dokonuję się dynamiczna alokacja produktów w magazynach, efektywniejsze planowanie i rozliczanie kosztów transportu. O ile szybkość obiegu dokumentów w nowoczesnych i zintegrowanych systemach ERP jest dobrze rozwiązana o tyle księgowanie podlega różnym uwarunkowaniom prawnym i praktykom kupieckim pomiędzy firmami w tym samym kraju. Różnym przepisom i praktykom na szczeblu międzynarodowym. Kolejnym zagadnieniem w przypadku firm wielodziałowych lub sieci sprzedaży jest dokładne zdefiniowanie uprawnień / wytycznych działania co może sprzyjać ograniczeniu lub spiętrzeniu zbędnych procesów. Warto wesprzeć się opinią zewnętrznych specjalistów, którzy „spojrzą z perspektywy na organizację”.

Większość firm handlowych w pewnym momencie rozwoju staje przed dylematem jaki wybrać dalszy sposób działania. Warto tu przytoczyć teorię Ansoffa o rodzajach strategii rozwoju gdyż zintegrowane systemy informatyczne wspierają trzy z czterech przedstawionych przez niego przykładów: penetracji rynku, rozwoju rynku oraz dywersyfikacji. Zainteresowane osoby zachęcam do lektury książki pt. M.I.Ansoff (1985). Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa,

lis 10 2014

Skuteczny plan marketingowy

Dobrze zaprojektowany plan marketingowy powinien być zbudowany w oparciu o szczegółową informację o potrzebach klientów. Zgodnie z zasadą 4P ( z literatury anglojęzycznej: Product – produkt, Place – miejsce, Price – cena, Promotion – promocja) powinien dostarczać wyselekcjonowany produkt, zgodny z potrzebami klientów po preferowanej przez nich cenie w najdogodniejszym czasie i miejscu.

Nie jest to jednak łatwe zadanie, dlatego najistotniejszym elementem promocji jest Plan marketingowyprzeprowadzenie szczegółowych badań marketingowych. Efektywny marketing powinien uwzględniać takie czynniki jak dostępne narzędzia, efektywność kosztową promocji, jak również możliwości dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców.

 

Profesjonale działania powinny mieć na celu: , zbudowanie wrażenia większej atrakcyjności oferty w stosunku do konkurencji, nakłonienie potencjalnych klientów do zakupu, osiągnięcie jak najwyższego zysku. Skuteczny PR jako jeden z elementów marketingu i promocji powinien permanentnie przekonywać odbiorców reklamy do korzyści płynących ze współpracy lub zakupów. Sprawiać wrażenie unikalności usług świadczonych przez firmę. Kolejnym, celem zyskującym coraz bardziej na znaczeniu jest edukacja rynku, zwłaszcza w przypadku dystrybucji towarów zaawansowanych technologicznie.

Internet jest dziś ogólnodostępny dlatego, aby spełnić oczekiwania klientów konieczne jest: posiadanie interdyscyplinarnej wiedzy, dokładna znajomość rynku i trendów. Coraz częściej konieczna jest obecność firm na portalach społecznościowych, dzięki czemu zaciera się granica sprzedawca – klient, a powstaje nowa: człowiek – człowiek.

Podstawą skutecznego PR jest posiadanie portalu internetowego stosującego mechanizmy wyszukiwania np. (SEO – z ang. Search Engine Optimization – Optymalizację Sposobu Wyszukiwania). Dzisiejsi klienci to nie konsumenci a raczej świetnie poinformowani prosumenci, więc aby spełnić ich oczekiwania warto korzystać ze wsparcia specjalistów z bezpośrednim doświadczeniem w sprzedaży. Posiadają oni rzeczywiste doświadczenie w obsłudze ostatecznych klientów

gru 15 2013

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Trzymając się ścieżki którą ktoś wcześniej wytyczył w biznesie, oszczędzamy czas i koszty. Czy warto w analogiczny sposób
postępować z doborem narzędzi wspierających pracę?

Po pierwsze. Jeśli korzystamy z niedrogiego, komercyjnego oprogramowania oszczędzamy tylko w krótkim horyzoncie czasu. Jest to rozwiązanie dobre dla niektórych mikrofirm. Wraz z rozwojem działalności i pojawieniem się nowych szans ekspansji, firmie potrzebna będzie szersza funkcjonalność oprogramowania. Przykładem może być konieczność dostosowania krajowego software’u (z j.angielskiego – oprogramowanie) do norm unijnych, po wejściu Polski do wspólnoty europejskiej. Profesjonalnie rozwiązanie powinno zapewniać: funkcjonalność,
automatyzację pracy, bezawaryjność a co najważniejsze skalowalność – czyli możliwość dalszej rozbudowy.

 

2013-11-23 12.41-1

Po drugie. Często nie ma możliwości znalezienia jednego programu umożliwiającego zarządzanie całą firmą. Wymaga to zastosowania wielu narzędzi informatycznych, co wiąże się to z poświęceniem dodatkowego czasu: na przeszkolenie personelu i synchronizację
programów. Ten sposób działania nie gwarantuje jednak pełnej integracji wszystkich procesów firmie i bezawaryjnego
działania.

 

Programy autorskie i rozwiązania dostosowywane do potrzeb użytkowników umożliwiają wprowadzanie zmian i
sprawną konserwację. Może okazać się że droższy program przyniesie mniej kosztów w przyszłości a w odległym okresie czasu będzie bardziej opłacalny. Przygotowanie dedykowanego oprogramowania zagwarantuje również uproszczenie pracy w firmie dzięki zastosowaniu tylko niezbędnych algorytmów. Warto skorzystać z doświadczenia wyspecjalizowanych firm IT co zagwarantuje sprawną współpracę, oraz szybkie wdrożenie systemu.

Starsze posty «